سلامتی

طب سنتی، بازخوانی یک سنت است نه یک علم قدیمی
2 - بهمن - 1399
طب سنتی، بازخوانی یک سنت است نه یک علم قدیمی

پژوهشگر و مدرس فلسفه گفت: طب سنتی بازخوانی یک سنت است و سعی دارد تا تعاملی بین طب قدیم و طب جدید برقرار کند بنابراین واژه سنتی در این عبارت به معنی قدیمی بودن نیست. دعوای میان یک پدیده قدیمی با ...

مناسک عاشورایی و شرایط کرونایی رویکرد دنیاگرایانه به هستی و بنیان جامعه؟
12 - مهر - 1399
مناسک عاشورایی و شرایط کرونایی رویکرد دنیاگرایانه به هستی و بنیان جامعه؟

امسال در جریان فعالیت به‌منظور آمادگی برای محرم چالش‌هایی شکل گرفت که بسیار مهم و شایسته توجه فراوان از سوی همگان است؛ خصوصا آنهایی که نسبت به تهدیدات علیه بقای جامعه و تداوم پویای آن حساسیت یا تکالیفی دارند. این ...

نگاهی نو به ورزش بر اساس آیین جوانمردی
22 - مرداد - 1399
نگاهی نو به ورزش بر اساس آیین جوانمردی

نیرومندی از عناصر جوانمردی است و جوانمرد می‌کوشد به فراخور حالش ورزش کند تا سالم و نیرومند باشد تا بتواند بهتر و بیشتر خدمت کند. از این رو ورزش همگانی برای تأمین سلامتی و کسب توانمندی اهمیت بسیاری دارد. همان ...