سلفی

درآمدی بر پیدایش مکتب سلفیه
30 - آذر - 1400
درسگفتار جریان‌شناسی سلفی‌گری (جلسه دوم)
درآمدی بر پیدایش مکتب سلفیه

سَلَفیّه یا سَلَفی‌گَری اندیشه و جریانی اجتماعی و مذهبی میان اهل سنت است که راه‌حل مشکلات مسلمانان را پیروی از شیوه سَلَف (مسلمانان متقدم) می‌داند. سلفی‌گری همواره یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در مسیر تفکر اسلامی بوده است ...

آشنایی با جریان‌های سلفی
28 - آذر - 1400
درسگفتار جریان‌شناسی سلفی‌گری (جلسه اول)
آشنایی با جریان‌های سلفی

سَلَفیّه یا سَلَفی‌گَری اندیشه و جریانی اجتماعی و مذهبی میان اهل سنت است که راه‌حل مشکلات مسلمانان را پیروی از شیوه سَلَف (مسلمانان متقدم) می‌داند. سلفیه با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام(ص)، سه قرن نخستین اسلامی را بهترین قرون ...