سمیرا پیروی بغداد آباد

شاخصه‌‎های فردی و اجتماعی در دعای مکارم‌الاخلاق: بخش دوم
15 - آذر - 1400
شاخصه‌‎های فردی و اجتماعی در دعای مکارم‌الاخلاق: بخش دوم

دین اسلام برای رشد و تربیت انسان‌ها و به بیان بهتر برای انسان‌سازی آمده است و برای همین ساختاری اخلاقی دارد. با گسترش فناوری و پیشرفت علوم تجربی، ارزش‌های الهی و معنوی به حاشیه زندگی انسان‌ها رانده‌شده است و این ...

شاخصه‌‎های اخلاقی در دعای مکارم‌الاخلاق: بخش اول
7 - آذر - 1400
شاخصه‌‎های اخلاقی در دعای مکارم‌الاخلاق: بخش اول

عصر حاضر با عنوان عصر فناوری و ارتباطات شناخته می‌شود؛ اما باید آن را عصر بحران هویت انسانی و ارزش‌های اخلاقی دانست؛ زیرا پیشرفت علوم تجربی و بروز پدیده‌های شگفت‌آور و حیرت‌انگیز در جهان علم و صنعت با فروپاشی و ...