سوسیالیست

دین در نگاه دکتر شریعتی
7 - جولای - 2021
دین در نگاه دکتر شریعتی

مسئله دین و دینداری همواره از مسائل فکری انسان‌ها بوده است. انسان‌ها بخاطر فطرت درونی خود همواره در طول تاریخ به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای رسیدن به کمال و آرامش ابدی بوده‌اند. به همین خاطر می‌توان مسئله دین و ...