سیاه پوستان

نژادپرستی از شاخص‌های اصلی تمدن آمریکاست!
26 - تیر - 1399
نژادپرستی از شاخص‌های اصلی تمدن آمریکاست!

از قبل از تأسیس آمریکا مشکل نژاد پرستی را در این کشور مشاهده می‌کنیم. یکی زمانی که مهاجران اروپایی در آمریکا سرخ پوستان بومی را قتل عام کردند که غالباً هم با نگاه نژادی و درگیری نژادی این کار را ...

چیستی و چرایی اعتراضات ضدنژادپرستانه در آمریکا
7 - تیر - 1399
چیستی و چرایی اعتراضات ضدنژادپرستانه در آمریکا

مسئله تبعیض نژادی و نژادپرستی در آمریکا، یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود. این معضل در نتیجه ساختار نژادپرستانه آمریکا است. نژادپرستی جزء لاینفک ساختار سیاسی آمریکاست که باید ریشه‌های آن را در تاریخ ...

اینجا برای سیاهان، هوا کم است
11 - خرداد - 1399
اینجا برای سیاهان، هوا کم است

با گذشت چند روز از قتل جرج فلوید، شهروند آفریقایی‌تبار آمریکا به دست پلیس مینیاپولیس، ایالت‌ها و مناطق مختلف این کشور صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به رفتار نژادپرستانه پلیس این کشور است؛ حال اعتراضات خیابانی در آمریکا به جلوی ...

تراژدی سیاه لیبرالیسم
10 - خرداد - 1399
تراژدی سیاه لیبرالیسم

برای سیاه‌پوستان آمریکا، تاریخ و تکرارهایش، یک‌بار تراژدی و بار دوم کمدی نیستند. برای آنها تاریخ با هر بار که یک سیاه‌پوست به دست پلیس کشته می‌شود، تکرار می‌شود، اما غمبارتر. آنها با این تکرارهای ملامت‌آور خو گرفته‌اند و جز ...