سیدجواد میری

معرفی کتاب «حسین بن علی در افق معاصرت»
20 - مرداد - 1401
بازخوانی انتقادی «حسین وارث آدم»؛
معرفی کتاب «حسین بن علی در افق معاصرت»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حسین‌‌بن‌‌علی‌‌بن‌‌ابی‌‌طالب در 3 شعبان سال 4 قمری، مصادف با 9 ژانویه 626 میلادی، در مدینه، پا به عرصه وجود گذاشت و در 10 محرم سال 61 هجری قمری، که مصادف با 10 اکتبر سال 680 ...

نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی
24 - اردیبهشت - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری؛
نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی

هویت ملی به تاریخ، فرهنگ و تمدن یک ملت ارتباط دارد و در طول زمان دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. روند تحولات راجع به هویت ملی بعد از ورود اسلام به ایران نیز وجود داشته است. امروز در دوران معاصر ...

نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی
17 - اردیبهشت - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری؛
نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی

هویت ملی به تاریخ، فرهنگ و تمدن یک ملت ارتباط دارد و در طول زمان دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. روند تحولات راجع به هویت ملی بعد از ورود اسلام به ایران نیز وجود داشته است. امروز در دوران معاصر ...

واکاوی جایگاه نهاد علم در ایران پسا انقلاب اسلامی
30 - بهمن - 1400
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری (بخش سوم)
واکاوی جایگاه نهاد علم در ایران پسا انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تحولات بسیاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... رخ داد. حوزه علم و نهادهای مرتبط با آن نیز از این تحولات جا نمانده و پس از انقلاب مورد توجه بسیاری از اندیشمندان، ...

جایگاه نهاد علم در انقلاب اسلامی
5 - بهمن - 1400
گفتگوی اختصاصی فکرت با دکتر سیدجواد میری؛
جایگاه نهاد علم در انقلاب اسلامی

نهاد علم را چه کسی مدیریت می‌کند؟
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری (بخش دوم)
نهاد علم را چه کسی مدیریت می‌کند؟

در دوران معاصر، نهاد علم در ایران دستخوش تغییرات فزاینده‌ای شده و مطالعۀ این تغییرات از منظر پیامدهایی که برای نظام دانش ایران به‌دنبال داشته از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده است. نهاد علم در ایران دستخوش تغییرات فزاینده‌ای شده و ...

نهاد علم را چه کسی مدیریت می‌کند؟
20 - دی - 1400
گفتگوی اختصاصی فکرت با دکتر سیدجواد میری؛
نهاد علم را چه کسی مدیریت می‌کند؟

جایگاه نهاد علم در ایران
22 - آذر - 1400
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری (بخش اول)
جایگاه نهاد علم در ایران

در دوران معاصر، نهاد علم در ایران دستخوش تغییرات فزاینده‌ای شده و مطالعۀ این تغییرات از منظر پیامدهایی که برای نظام دانش ایران به‌دنبال داشته از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده است. بی‌تردید توانمندی، توسعه و استقلال واقعی کشورها نسبت مستقیمی ...

نهاد علم در ایران و جایگاه آن
21 - آذر - 1400
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری
نهاد علم در ایران و جایگاه آن