سیدعباس موسویان

دیده‌بان اندیشه(حقیقتی به نام اقتصاد اسلامی)
11 - اردیبهشت - 1400
دیده‌بان اندیشه(حقیقتی به نام اقتصاد اسلامی)

دو هفته نامه تخصصی رصد رویدادهای اندیشه‌ای،شماره بیست و سوم و بیست و چهار مجله دیدبان اندیشه منتشر شد. در بین علوم انســانی و دغدغه اسلامی‌ســازی علوم انسانی، دانش«اقتصاد» مسئله جدی و قابل اعتنایی از سوی متفکران اسلامی بوده است. بانکداری اسلامی، احکام ربا، ...

تبارشناسی فکری‌ حجت الاسلام سیدعباس موسویان
24 - مرداد - 1399
تبارشناسی فکری‌ حجت الاسلام سیدعباس موسویان

موقعیت دهه شصت ایران فرصت‌های بی‌بدیلی را برای حوزه‌های علمیه فراهم نمود از جمله این فرصت‌ها موج محبوبیت و نورانیت امام خمینی (ره) بود که قلوب جوانان زیادی را جذب و تسخیر نمود. به‌گونه‌ای که عده زیادی از جوانان نخبه و ...