سید هادی خسروشاهی

هفت نکته در اهمیت مطالعه و سبک آثار مرحوم سیدهادی خسروشاهی
18 - اسفند - 1399
هفت نکته در اهمیت مطالعه و سبک آثار مرحوم سیدهادی خسروشاهی

استاد سید هادی خسروشاهی (اردیبهشت ۱۳۱۷ - ۸ اسفند ۱۳۹۸) از جمله محققان و نویسندگان و مترجمان برجسته ای است که در جریان حوادث مختلفی از تاریخ معاصر ایران یا نهضت‌های اسلامی جهان اسلام حضور داشته یا مرتبط بوده یا ...