سیلیکون

ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به عرصه مواد غذایی و کشاورزی و پیامدهای آن
1 - اردیبهشت - 1400
ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به عرصه مواد غذایی و کشاورزی و پیامدهای آن

چند سال پیش شرکت فناوری ژاپنی فوجیتسو یک مزرعه عمودی نمونه را در قطعه زمینی بیرون از شهر هانوی راه اندازی کرد. این مزرعه برخوردار از فناوری پیشرفته که بیشتر به یک کارخانه شباهت دارد، کاهو را روی قفسه‌های عمودی ...