شب يلدا

چهارشنبه سوری
28 - اسفند - 1399
چهارشنبه سوری

چهارشنبه ‌سوري از جمله آئين‌هاي کهن ايرانيان است که ريشه در فرهنگ، اساطير، و باورهای مردم اين سرزمين دارد. الگوی اجرایی غالب آن این است که در غروب آخرين سه‌شنبه سال، مردم، آتشی می‌افروزند و در کنار آن(و برخی با ...