شریف لک زایی

آسیب‌های اغتشاشات به همسبتگی اجتماعی
۲۴ - مهر - ۱۴۰۱
در گفتگو با دکتر لک‌زایی مطرح شد؛
آسیب‌های اغتشاشات به همسبتگی اجتماعی

تغییر و تحولات بسیاری در چند هفته اخیر در کشور رخ داده است. بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این حادثه به روشن‌شدن بیشتر واقعه کمک می‌کند. از همین رو، «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر شریف لک‌زایی، عضو هیات ...

آسیب‌شناسی تحقق عدالت در نظام اسلامی
۹ - آبان - ۱۴۰۰
کرونا شرط تشدید یا تعدیلِ دولتِ متورم
۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
کرونا شرط تشدید یا تعدیلِ دولتِ متورم

1 _  12 فروردین هر سال، به‌خاطر اینکه نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط مردم و در یک رأی‌گیری مستقیم پذیرفته و تایید شد، تعطیل و جشن گرفته می‌شود. این جشن البته در میان تعطیلات نوروز خیلی ملموس نیست ...