شفاعت

تبیین مسأله شفاعت و توسل به اهل‌بیت
2 - شهریور - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر فتح‌الله نجارزادگان؛
تبیین مسأله شفاعت و توسل به اهل‌بیت

همواره این پرسش از جانب تکفیر‌ی‌ها و وهابیت در افکار مسلمانان خصوصاً در ذهن مردم و جوانان فرهیخته‌ی ما رسوخ داده شده است که آیا شفاعت‌طلب، استغاثه‌جویی و توسل‌جویی به حضرات اهل بیت و معصومین و سایر اولیاء و اوصیاء ...

آیا  شفاعت یک نوع  پارتی‌بازی است؟
27 - فروردین - 1399
آیا  شفاعت یک نوع  پارتی‌بازی است؟

نوع نادرست شفاعت که به دلایل عقلی و نقلی مردود شناخته شده است، این است که گناه‌کار بتواند وسیله‌ای برانگیزد و به توسط آن از نفوذ حکم الهی جلوگیری کند، درست همان‌طوری که در پارتی‌بازی‌های اجتماعات منحطّ بشری تحقق دارد. بسیاری ...