شناخت فلسفی

می‌خواستیم غرب‌شناسی انتقادی و اصالت‌باور را از سانسور روشنفکری بیرون بیاوریم
18 - مرداد - 1399
می‌خواستیم غرب‌شناسی انتقادی و اصالت‌باور را از سانسور روشنفکری بیرون بیاوریم

شیخ‌فضل‌الله نوری و ورود جدی او به ماجرای فکر مشروطیت را می‌توان سرآغاز جدی غرب‌شناسی معاصر دانست و البته نائینی و آخوندخراسانی نیز در بازتعریف مقولات غربی، نقش انکارنشدنی دارند. انقلاب نیز از مواجهه با غرب برکنار نبود. غیر از ...