شهادت

بازنمایی پیوند اندیشه‌ای عاشورا و ظهور
27 - شهریور - 1400
بازنمایی پیوند اندیشه‌ای عاشورا و ظهور

پویایی و پایایی تمدن اسلامی، مقوله‌ای است که همه‌ی نویسندگان، محققان و تاریخ نگارانِ منصف در برابر آن سر تعظیم فرود می‌آورند و آن را سرآمد سایر تمدن‌های بشری بر می‌شمارند؛ تمدنی که سنگ پایه‌ی آن را بهترین مخلوق خداوند، ...

آیا  شفاعت یک نوع  پارتی‌بازی است؟
27 - فروردین - 1399
آیا  شفاعت یک نوع  پارتی‌بازی است؟

نوع نادرست شفاعت که به دلایل عقلی و نقلی مردود شناخته شده است، این است که گناه‌کار بتواند وسیله‌ای برانگیزد و به توسط آن از نفوذ حکم الهی جلوگیری کند، درست همان‌طوری که در پارتی‌بازی‌های اجتماعات منحطّ بشری تحقق دارد. بسیاری ...