صالح قاسمی

رشد جمعیت، موتور محرکه اقتصاد است
9 - مرداد - 1401
در گفتگو با دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت مطرح شد:
رشد جمعیت، موتور محرکه اقتصاد است

تعداد بالای موالید دهه 60 باعث شده که این‌ها به همراه خودشان زیرساخت‌هایی را در همه حوزه‌ها ایجاد کرده‌اند. مثلاً در حوزه تحصیل در دبستان و دبیرستان و همچنین در زیرساخت‌های دانشگاهی و بعد از آن در حوزه اشتغال و ...