صدرا

حوزه علمیه وجایِ خالیِ مطهری
13 - اردیبهشت - 1399
حوزه علمیه وجایِ خالیِ مطهری

استاد مطهری حقِّ بزرگی بر فرهنگ ودانشِ ما دارد. آثار،گفتار وروشِ او در تعلیم وتعلّم پس از گذشتِ چهل سال هنوز تازه است. سیره علمی وعملی او برای معلمان واستادانِ ما نمونه ی عینیِ یک راه وروشِ تاثیر گذار است. ...

معرفت‌شناسی غربی لازم است اما کافی نیست
18 - فروردین - 1399
معرفت‌شناسی غربی لازم است اما کافی نیست

آیا با این دیدگاه موافقید که دانش‌ سیاسی مدرن به دلیل گرفتار شدن در ورطه روش‌های تجربی و اثبات‌گرا و دور افتادن از غایات حکمت سیاسی دچار فروپاشی و اضمحلال شده است؟ علوم سیاسی جدید از ماکیاولی به بعد بیشتر به ...