صدرا

حوزه علمیه وجایِ خالیِ مطهری
۱۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
حوزه علمیه وجایِ خالیِ مطهری

استاد مطهری حقِّ بزرگی بر فرهنگ ودانشِ ما دارد. آثار،گفتار وروشِ او در تعلیم وتعلّم پس از گذشتِ چهل سال هنوز تازه است. سیره علمی وعملی او برای معلمان واستادانِ ما نمونه ی عینیِ یک راه وروشِ تاثیر گذار است. ...

معرفت‌شناسی غربی لازم است اما کافی نیست
۱۸ - فروردین - ۱۳۹۹
معرفت‌شناسی غربی لازم است اما کافی نیست

آیا با این دیدگاه موافقید که دانش‌ سیاسی مدرن به دلیل گرفتار شدن در ورطه روش‌های تجربی و اثبات‌گرا و دور افتادن از غایات حکمت سیاسی دچار فروپاشی و اضمحلال شده است؟ علوم سیاسی جدید از ماکیاولی به بعد بیشتر به ...