صنعت

استعمار؛ روزگاری که با پنبه سر می‌برید
19 - مهر - 1399
استعمار؛ روزگاری که با پنبه سر می‌برید

اسمــش هـــم جالــب اســـت و کنجکاو برانگیز. شروعش کمی سخت اما در ادامه آنقدر جذاب می‌شود که مخاطب نمی‌تواند کتاب را زمین بگذارد و 600 صفحه آن را با علاقه دنبال می‌کند. کتاب «امپراتوری پنبه» قرار است از سرمایه‌داری بگوید، ...

عوامل سازنده سلبریتیسم
14 - مرداد - 1399
عوامل سازنده سلبریتیسم

اشاره کردیم که سلبریتیسم و سلبریتی ها که معادل آن در زبان فارسی شهرت می‌شود، افرادی هستند که قصد دارند خودشان را نشان دهند و در واقع حالتی است که خودنمایی و خودآرایی برای جلوه دادن و نشان دادن وجود ...