طب

طب اسلامی؛ مخالفان علم‌زده، موافقان اخباری
21 - آوریل - 2020
طب اسلامی؛ مخالفان علم‌زده، موافقان اخباری

احاله و تقلیل «طب اسلامی» به «روایت‌درمانی» مصداقی از همین مغالطه است؛ خواه عمدا خواه سهوا. هرچند جریان پرسروصدایی امروزه خود را نماینده طب اسلامی معرفی می‌کند، اما این جریان سخنگوی رسمی یا نمایندگی انحصاری طب اسلامی یا طب سنتی ...