طلاق

آسیب شناسی اجتماعی زنان
4 - اردیبهشت - 1400
آسیب شناسی اجتماعی زنان

موضوع بحث امروز ما در رابطه با مسئله شناسی و در واقع آسیب‌های اجتماعی زنان است. قبل از اینکه موضوع را شروع کنیم، یک مقدمه‌ای در رابطه با، در واقع اینکه مسائل مهم زنان چه چیزهایی هستند؟ و این که ...