عارف

بررسی سیره تربیتی علامه حسن زاده آملی (رحمة الله علیه)
4 - مهر - 1400
بررسی سیره تربیتی علامه حسن زاده آملی (رحمة الله علیه)

روش‌های تربیتی-اخلاقی، شیوه‌ها و رفتارهایی می‌باشند که مربی جهت تحقق بخشیدن به اهداف تربیتی به کار می‌بندد. در حقیقت، روش‌های تربیتی مظهر و نمود بارز کار تربیتی‌اند و بخش اعظم موفقیت مربی و یک نظام تربیتی، در گروه شیوه‌هایی است ...