عبدالوهاب فراتی

بازخوانی تأثیرپذیری انقلاب از دین
19 - بهمن - 1400
گفتگوی فکرت با دکتر فراتی؛
بازخوانی تأثیرپذیری انقلاب از دین

من معتقد هستم که مسأله اصلی ما در انقلاب اسلامی نه مذهب، بلکه پایان‌دادن به بحران بی‌عدالتی، بحران فاصله و شکاف‌های عمیق طبقاتی بود که انقلاب اسلامی قرار بود از طریق مذهب به این فاصله‌ها پایان بدهد و از طریق ...