عدالت آموزشی

جایگاه مسائل تربیتی و مهارتی در کتب درسی
6 - نوامبر - 2022
در گفتگو با پژوهشگر مسائل تربیتی بررسی شد؛
جایگاه مسائل تربیتی و مهارتی در کتب درسی

یکی از شئون عدالت در عرصه آموزش و پرورش، علاوه بر دانش‌آموز و معلم به کتب درسی بر می‌گردد. برای بررسی این مساله «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با خانم دکتر معصومه ظهیری استاد حوزه و دانشگاه، معاون سابق ...