عدالت اجتماعی

حوزه‌ی انقلابی و تحقق عدالت اجتماعی
19 - آبان - 1401
در گفتگو با دکتر لیالی واکاوی شد؛
حوزه‌ی انقلابی و تحقق عدالت اجتماعی

انقلاب اسلامی در سال 1357 از نهاد حوزه‌های علمیه پدید آمده است و استمرار و تداوم آن نیز به حوزه‌های علمیه وابسته است. از همین رو، «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» برای تبیین نقش حوزه علمیه در تحقق عدالت اجتماعی ...