عرفان خلیلی فر

«بدون قرار قبلی» اثری خوش ساخت و اثرگذار
9 - فوریه - 2022
نگاهی به آخرین اثر بهروز شعیبی؛
«بدون قرار قبلی» اثری خوش ساخت و اثرگذار

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» ساخته بهروز شعیبی از آن دست فیلم‌های آرامی است که کارگردان بنای آزار و حتی هیجانی‌کردن مخاطب را ندارد. شعیبی ضمن اشراف کاملی که بر فیلمنامه پیدا کرده، کوشیده تا ...

«ضد»؛ فیلمی معمولی با موضوعی نسبتاً خاص
8 - فوریه - 2022
نگاهی به فیلم سینمایی ضد؛
«ضد»؛ فیلمی معمولی با موضوعی نسبتاً خاص

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ فیلم سینمایی «ضد» ساخته امیر عباس ربیعی، با ریتمی جذاب شروع می‌شود، اما به‌محض عبور از صحنه‌های ابتدایی از ریتم افتاده و به‌جز در یک یا دو صحنه، تقریباً تا انتها بدون ضرب‌آهنگ و بر ...