عفاف

مبنای قانونگذاری و اجرای حجاب در جمهوری اسلامی چیست؟
10 - آگوست - 2023
بی‌حجابی؛ جرم یا تخلف!
مبنای قانونگذاری و اجرای حجاب در جمهوری اسلامی چیست؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حجاب اسلامی به‌عنوان بیرونی‌ترین و قابل لمس‌‌ترین لایه‌ هویت اسلامی، نشانۀ واضحی برای شناسایی جوامع مسلمان از غیرمسلمان تلقی می‌شود و بی‌پرده موضع شریعت را در باب تظاهرات اجتماعی دین در سبک زندگی مؤمنین به‌نمایش ...

حجاب فطری: فراجنسیتی، فراملیتی، فرادینی
5 - نوامبر - 2022
حجاب فطری: فراجنسیتی، فراملیتی، فرادینی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حیاء به معنی شرم و آزرم از آشکارشدن عیوب و زشتی‌‌ها و قبائح و عفاف به معنی دست‌‌کشیدن از اموری که سبب وهن انسان شده و به لحاظی برای بشر عیب و زشتی و نقص ...

کلام کاربردی و چالش حجاب
11 - جولای - 2022
راه‌حل چالش حجاب در ایران چیست؟
کلام کاربردی و چالش حجاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حجاب و پوشش همیشه و در همه فرهنگ‌‌ها و ادیان، بسیار مهم و کلیدی بوده است. چه زمانی که به عنوان یک امر زیستی-طبیعی لحاظ می‌‌شده است و چه زمانی که به عنوان یک مقوله ...

بازنمایی نقش و جایگاه زنان در سینمای ایران
29 - ژوئن - 2021
بازنمایی نقش و جایگاه زنان در سینمای ایران

موضوع زن، موضوعی نیست که متوقف بر یک زمان و وقت مشخص یا نسبت به یک فرد خاصی باشد؛ بلکه چون نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، تقریباً همه مردم دنیا با این مسئله درگیر هستند. این مسئله ...