علامه حکیمی

نگاهی به کتاب «الحیاة»
10 - آذر - 1400
نگاهی به کتاب «الحیاة»

«الحیاة» مجموعه ایست دایرة المعارف گونه و منعکس کننده یک نظام فکری- عملی به دست آمده از متن اسلام. «الحیاة» عرضه کننده یک نظام مکتبی و یک جریان پیوسته است که باب‌ها و فصل‌های آن یکسر، یک پیکره واحد فکری و ...

نقدی بر مصادره به مطلوب کردن علامه حکیمی
6 - آذر - 1400
نقدی بر مصادره به مطلوب کردن علامه حکیمی

استاد محمدرضا حکیمی نمایندۀ ممتاز اندیشمندان مصلح عصر جدید بود که در دوران حیات پرثمر فکری و قلمی خودش، بخشی از نفیس‌ترین آثار روشنگرانه و تحول‌خواهانه عرصۀ اندیشه و عمل دینی را به جامعه عرضه کرد. جویندگی و نوخواهی او ...