علم و تکنولوژی

جایگاه نهاد علم در ایران
22 - آذر - 1400
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری (بخش اول)
جایگاه نهاد علم در ایران

در دوران معاصر، نهاد علم در ایران دستخوش تغییرات فزاینده‌ای شده و مطالعۀ این تغییرات از منظر پیامدهایی که برای نظام دانش ایران به‌دنبال داشته از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده است. بی‌تردید توانمندی، توسعه و استقلال واقعی کشورها نسبت مستقیمی ...