علوم دانشگاهی

تاملاتی بر دیدگاه آیت‌الله مصباح در مورد علم دینی
29 - بهمن - 1399
تاملاتی بر دیدگاه آیت‌الله مصباح در مورد علم دینی

این جستار بر فرض پذیرش این دغدغه به رشته تحریر درآمده است که مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر علوم انسانی موجود در دانشگاه‌های کشور شده است. صاحب‌نظران بسیاری در راستای حل ‌و رفع این مسائل و مشکلات، طی دهه‌های گذشته ...