علی شریعتی

معرفی کتاب «حسین بن علی در افق معاصرت»
11 - آگوست - 2022
بازخوانی انتقادی «حسین وارث آدم»؛
معرفی کتاب «حسین بن علی در افق معاصرت»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حسین‌‌بن‌‌علی‌‌بن‌‌ابی‌‌طالب در 3 شعبان سال 4 قمری، مصادف با 9 ژانویه 626 میلادی، در مدینه، پا به عرصه وجود گذاشت و در 10 محرم سال 61 هجری قمری، که مصادف با 10 اکتبر سال 680 ...

واکاوی اندیشۀ دین‌پژوهانۀ دکتر علی شریعتی
19 - ژوئن - 2022
به مناسبت 29 خرداد سالروز درگذشت ایشان؛
واکاوی اندیشۀ دین‌پژوهانۀ دکتر علی شریعتی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ دکتر علی شریعتی، روشن‌فکر دینی و از پیروان مکتب خداپرستان سوسیالیستی بود. وی نگاهی تاریخی ـ اجتماعی نسبت به دین داشت. شریعتی برای رفع چالش‌‌های فرهنگی و سیاسی موجود در جامعۀ زمان خود،  دست به ...