غلامرضا ذکیانی

واکاوی پدیدارشناسانۀ معارف حسینی
24 - سپتامبر - 2022
گفتگوی فکرت با هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛
واکاوی پدیدارشناسانۀ معارف حسینی

معارف حسینی از غنی‌ترین معارف اسلامی است که پرداختن به آن دارای ارزش بسیار والایی است. از همین رو، «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر غلامرضا ذکیانی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفتگویی اختصاصی داشته است. آنچه ...