فاطمه رضوی راد

امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی
۱۹ - آبان - ۱۴۰۰
امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی

تعریف واژه امید وابسته به جهان بینی است که از آن برخواسته است. امید در جهان بینی مادی یک برساخته ارتباطی–اجتماعی و یا حاصل احساسات انسانی است که بر اساس زیست شناسی تکاملی شکل گرفته است و از مشتقات مثبت ...

بازخوانی حقوق سیاسی  و اجتماعی زنان در شاهنامه  فردوسی
۸ - آبان - ۱۴۰۰
نقدی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
بازخوانی حقوق سیاسی  و اجتماعی زنان در شاهنامه  فردوسی

در بیشتر آثار ادبی جهان زنان حضور چشمگیری دارند؛ امّا این حضور به معنی ایفای نقش خاصی از سوی آن‌ها نیست. در بیشتر این آثار زنان عموماً اله‌گانی تصنعی یا موجوداتی فرودست‌اند که نمی‌توان برای آن‌ها حق خاصی متصور شد. ...

زن در مکتب عاشورا و فمینیسم
۱۱ - مهر - ۱۴۰۰
زن در مکتب عاشورا و فمینیسم

فمینیسم به دلیل پرداختن صرف به بایدهای حقوق زنان و احراز ازطرح نبایدهای حقوق وتکالیف زنان، فاقد یک جهان بینی منسجم است. از این رو محصول نیاز جامعه غرب در عصر ودوره‌ای خاص  به جهت  کسب حداقل حقوق انسانی برای ...