فاطمه رضوی راد

امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی
10 - نوامبر - 2021
امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی

تعریف واژه امید وابسته به جهان بینی است که از آن برخواسته است. امید در جهان بینی مادی یک برساخته ارتباطی–اجتماعی و یا حاصل احساسات انسانی است که بر اساس زیست شناسی تکاملی شکل گرفته است و از مشتقات مثبت ...

بازخوانی حقوق سیاسی  و اجتماعی زنان در شاهنامه  فردوسی
30 - اکتبر - 2021
نقدی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
بازخوانی حقوق سیاسی  و اجتماعی زنان در شاهنامه  فردوسی

در بیشتر آثار ادبی جهان زنان حضور چشمگیری دارند؛ امّا این حضور به معنی ایفای نقش خاصی از سوی آن‌ها نیست. در بیشتر این آثار زنان عموماً اله‌گانی تصنعی یا موجوداتی فرودست‌اند که نمی‌توان برای آن‌ها حق خاصی متصور شد. ...

زن در مکتب عاشورا و فمینیسم
3 - اکتبر - 2021
زن در مکتب عاشورا و فمینیسم

فمینیسم به دلیل پرداختن صرف به بایدهای حقوق زنان و احراز ازطرح نبایدهای حقوق وتکالیف زنان، فاقد یک جهان بینی منسجم است. از این رو محصول نیاز جامعه غرب در عصر ودوره‌ای خاص  به جهت  کسب حداقل حقوق انسانی برای ...