فاطمه پورحسن

نوروز یا روزی نو؟
10 - فروردین - 1401
تحلیلی درباره نوروز در اسلام
نوروز یا روزی نو؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ نوروز در فرهنگ ایرانی تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است تا بدین‌گونۀ کنونی درآمده است. نوروز باستانی با ویژگی‌ها و موقعیت زمانی متفاوت از اکنون و برآمده از مقتضیات فرهنگی دوران پادشاهی در ایران، ...

تحلیل امیدآفرین امامین انقلاب از تکامل هویت زن ایرانی
4 - اسفند - 1400
تحلیل امیدآفرین امامین انقلاب از تکامل هویت زن ایرانی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در طول تاریخ هر گاه انسان‌ها به جهت فراهم آمدن زمینه و تلاش فردی و جمعی خود توانستند در راستای هدفی که در خلقت برای جامعه بشری - یعنی زندگی در کره خاکی با صلح ...

کاربست جهاد در مکتب شهید سلیمانی
9 - دی - 1400
تبیین مبانی گفتمان مقاومت
کاربست جهاد در مکتب شهید سلیمانی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ مکتب در لغت به مشرب و نحله[1] و یا مجموع اندیشه‌ها و افکار یک استاد که در جمعی نفوذ یافته باشد[2]، تعبیر شده است. لذا نفوذ و اثرگذاری اندیشه، مؤلفه مهمی در شکل‌گیری یک مکتب ...