فتوت

فتوت، چهره‌ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین
12 - مهر - 1400
فتوت، چهره‌ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین

مردانگی و جوانمردی، از خصلت‌های ارزشمندی است که انسان را به «اصول انسانی»، «شرافت»، «تعهد و پیمان» و رعایت حال درماندگان پایبند می‌سازد. کسی که به حق وفادار بماند و از پستی و ستم گریزان باشد، از ضعیفان پشتیبانی کند، ...