فردوسی

فردوسی را با «بوسه برخاک پی حیدر» بشناسید!
25 - اردیبهشت - 1399
فردوسی را با «بوسه برخاک پی حیدر» بشناسید!

کتاب «بوسه بر خاک پی حیدر (ع): بحثی در ایمان و آرمان فردوسی و پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احادیث معصومین (ع)» توسط «علی ابوالحسنی (منذر)» نگاشته شده و به همت «سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» به چاپ ...