فرهنگ سازی

حجاب را از «فرهنگ» شروع کنیم
9 - آذر - 1401
حجاب را از «فرهنگ» شروع کنیم

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ گفتند و نوشتند که کشور به تغییراتی نیاز دارد که رادیکال‌شدن اعتراضات نباید مانع درک آن شود! البته کم هم نبودند آنان که خواستند از این آب گل‌آلود ماهی خودشان را صید کنند و سهم‌خواهی ...

آسيب‌‌شناسی رويکرد تبليغاتی در فعاليت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب
17 - خرداد - 1401
آسيب‌‌شناسی رويکرد تبليغاتی در فعاليت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ فرهنگ از مهمترین ارکان هویت‌بخش حیات یک جامعه اسلامی به شمار می‌‌رود آن‌سان که تعیین مرگ‌وزندگی یک جامعه دینی و سقوط و عروج آن در اتحاد یا انقطاع از هویت فرهنگی معنا می‌‌شود. امام خمینی ...