فقه نظام

گذار از فقه فردی به فقه نظام رمز تحقق دولت‌سازی اسلامی
20 - بهمن - 1399
گذار از فقه فردی به فقه نظام رمز تحقق دولت‌سازی اسلامی

 آقای دکتر! قبل از اینکه به موضوع اصلی گفت‌وگو یعنی جایگاه عدالت در منظومه فکری انقلاب اسلامی بپردازیم، یک سؤال مقدماتی دارم: آیا ما اساساً می‌توانیم از چیزی به نام «منظومه فکری انقلاب اسلامی» نام ببریم؟ چون جریان‌های فکری متعددی ...

باید «نظامِ ممیزی عدالت» را در همه نهادها برقرار کنیم
15 - شهریور - 1399
باید «نظامِ ممیزی عدالت» را در همه نهادها برقرار کنیم

مهمترین بحث این است که عدالت چه جایگاهی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور دارد. در این زمینه اولین موضوع این است که این عدالت می‌تواند به یک گفتمان غالب تبدیل شود. اما باید توجه داشته باشیم که این «گفتمان‌سازی» ...