فلاسفه علم

تفکر پوزیتیویستی بر اذهان اکثر فیزیکدانان ما غالب است
28 - آوریل - 2021
درآمدی بر کتاب «جستارهایی در فیزیک معاصر»
تفکر پوزیتیویستی بر اذهان اکثر فیزیکدانان ما غالب است

 کتاب «جستارهایی در فیزیک معاصر» تالیف دکتر مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد بازنشسته فیزیک و فلسفه علم دانشگاه صنعتی‌شریف به همت انتشارات علم به بهای ۵۳ هزار تومان منتشر شد. در پشت جلد این اثر در ...