فلسفه ذهن

مسئله‌‌‌ آگاهی؛ به مثابه چالش نهایی فلسفه ذهن
9 - تیر - 1401
در گفتگو با دکتر عبدالهی تبیین شد؛
مسئله‌‌‌ آگاهی؛ به مثابه چالش نهایی فلسفه ذهن

تعریف فلسفه و علم از مفهوم آگاهی چیست؟ ذهن و بدن چه رابطه‌ای با هم دارند؟ همبستگی‌های نورونی آگاهی چیستند؟ کارکرد آگاهی و تجربه چیست؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری را درگیر کرده است. برای پاسخ به این سوالات ...