فمینیسم لیبرال

مسئله شناسی حوزه زنان
6 - اردیبهشت - 1400
مسئله شناسی حوزه زنان

معمولا و در حال حاضر مخصوصا در یکی دو دهه گذشته شرایط به گونه‌ای است که اقبال مسئله زنان زیاد شده است. و از گرایشات و رشته‌های مختلف و با دغدغه‌های مختلف به این حوزه ورود می‌کنند و دوست دارند ...