قاسم درزی

کارکردهای علوم شناختی در مطالعات قرآنی
4 - تیر - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر قاسم درزی؛
کارکردهای علوم شناختی در مطالعات قرآنی

در دهه‌های اخیر رشته علوم شناختی مورد توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب‌نظران قرار گفته است و روز به روز در حال رشد و پیشرفت است. نسبت علوم شناختی و مباحث قرآنی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین ...