قرآن کریم

انقلاب امام حسین(ع) از منظر سنت‌های اجتماعی قرآن
14 - شهریور - 1399
انقلاب امام حسین(ع) از منظر سنت‌های اجتماعی قرآن

کتاب «قیام و انقلاب سید الشهدا از دیدگاه فلسفه تاریخ و سنت‌های اجتماعی قرآن کریم»، منبع مطالعاتی مفید و ممتازی است که با نگاهی بدیع و مبتنی بر سنت‌های الهی حاکم بر جوامع، به مطالعه نهضت عظیم عاشورا پرداخته است. حاکمیت ...