قهرمان

يگانگی قدرت و حكمت خداوند در آيينه وجود پهلوان
8 - ژانویه - 2023
يگانگی قدرت و حكمت خداوند در آيينه وجود پهلوان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ انسان از روزگاران قدیم و در جغرافیاهای گوناگون به رابطه قدرت و حكمت اندیشیده است. این اندیشه در هر روزگار و هر جغرافیا به شكل خاص آن عصر و مصر درآمده و تجلی یافته است. در ...

فرهنگ ایرانی، سلبریتی یا قهرمان؟
10 - نوامبر - 2022
گفتگو با دکتر هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا
فرهنگ ایرانی، سلبریتی یا قهرمان؟

عصاره فضیلت و اسوه‌های اخلاق در یاران سید‌الشهداء
8 - سپتامبر - 2021
عصاره فضیلت و اسوه‌های اخلاق در یاران سید‌الشهداء

در فرهنگ هر قوم، ملت، دین و آیینی مقدساتی وجود دارد که آن را همچون اسطوره، نسل به نسل به آیندگان منتقل می‌کنند. اسطوره در نهاد جمعی هر ملتی وجود دارد و از مهم‌ترین اجزای فرهنگی آن ملت است و ...