قیام مختار

عصاره فضیلت و اسوه‌های اخلاق در یاران سید‌الشهداء
17 - شهریور - 1400
عصاره فضیلت و اسوه‌های اخلاق در یاران سید‌الشهداء

در فرهنگ هر قوم، ملت، دین و آیینی مقدساتی وجود دارد که آن را همچون اسطوره، نسل به نسل به آیندگان منتقل می‌کنند. اسطوره در نهاد جمعی هر ملتی وجود دارد و از مهم‌ترین اجزای فرهنگی آن ملت است و ...