لیلا وصالی

نسبت سواد رسانه با تحولات و اغتشاشات اخیر
9 - مهر - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر لیلا وصالی؛
نسبت سواد رسانه با تحولات و اغتشاشات اخیر

اتفاقات اخیر در کشور باعث شد که نقش پر رنگ رسانه و فضای مجازی بیش از پیش احساس شود. از این رو «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر لیلا وصالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، استاد دانشگاه و ...