مجله

پیش‌شماره 14 شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
20 - مهر - 1401
ویژه‌نامه «مذهب و جهان معاصر»؛
پیش‌شماره 14 شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت پیش شماره چهاردهم شماره مجله «خردورزی»، ویژه‌نامه «مذهب و جهان معاصر» در شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «مذهب و جهان معاصر» می‌پردازد. «خردورزی» به ...

پیش‌شماره 13 مجله «خردورزی» منتشر شد
4 - مرداد - 1401
ویژه‌نامه «موسیقی شناختی»؛
پیش‌شماره 13 مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت سیزدهمین پیش‌شماره مجله «خردورزی»، ویژه‌نامه «موسیقی شناختی» در تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «موسیقی شناختی» می‌پردازد. «خردورزی» به مدیرمسئولی دکتر رفیع‌الدین اسماعیلی، سردبیری ...

پیش‌شماره 12 مجله «خردورزی» منتشر شد
1 - خرداد - 1401
ویژه‌نامه «اندیشه‌های معنویت مدرن»؛
پیش‌شماره 12 مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت دوازدهمین پیش‌شماره مجله تخصصی «خردورزی»، ویژه‌نامه «اندیشه‌های معنویت مدرن» در اردیبهشت ماه 1401 منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «معنویت دینی و فرا دینی» می‌پردازد. باتوجه‌به بحث‌های ...