محتوای فرهنگی

لزوم معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی
18 - مرداد - 1399
لزوم معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی

نشست علمی با عنوان «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی‌‌‌سازی جمهوری اسلامی» توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، در سالن جلسات پژوهشگاه و همچنین به صورت مجازی برگزار شد. عزیز نجف پور آقابیگلو در این نشست گفت: ...