محسن ابراهیمی

جایگاه خلیفه الّلهی حضرت زینب در واقعه عاشورا
17 - بهمن - 1401
جایگاه خلیفه الّلهی حضرت زینب در واقعه عاشورا

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ واقعه عاشورا یکی از مصادیق نمایان و اصلی خونریزی و فسادی است که در زمین توسط ظالم برپا شد، شدت این حادثه به حدی است که در زیارت عاشورا از آن به مصیبت عظیم در ...

جای خالی «معناشناختی عدالت» در تمدن‌سازی نوین
11 - بهمن - 1401
جای خالی «معناشناختی عدالت» در تمدن‌سازی نوین

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در اندیشۀ دینی، فهم مفهوم «عدالت»، با به کار گرفتن دو مفهوم «رحمت» و «فضل» میسر می‎‎‎شود و به عبارتی این دو مفهوم، زیربنای معناشناختی برای تصور مفهوم عدالت را فراهم می‎‎‎کند. تأمل در این ...

جبهه مقاومت؛ پیشران امت واحده
22 - دی - 1401
جبهه مقاومت؛ پیشران امت واحده

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در دوره معاصر، شهید سلیمانی را می‎توان الگوی معیار داعی به خیر با عنوان جبهه مقاومت دانست؛ امت در لغت به جمعی اطلاق می‎شود که یک هدف و یک غایت آنها را جمع می‎کند و ...

علامه مصباح؛ آیتی روشن بر پویایی فلسفه اسلامی
17 - دی - 1401
علامه مصباح؛ آیتی روشن بر پویایی فلسفه اسلامی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ علامه مصباح یزدی را می‎توان فیلسوف علوم انسانی اسلامی دانست، زیرا در نگاه اول همت ایشان در مسیر حیات علمی‎شان، تبیین مبانی فلسفی_اسلامیِ مؤثر در شاخه‎های مختلف علوم انسانی همچون علوم اجتماعی، سیاسی و حقوق ...

«قول احسن» چارچوبی برای اعتراض نخبگانی
30 - آذر - 1401
«قول احسن» چارچوبی برای اعتراض نخبگانی

«فکرت،‌رسانه اندیشه و آگاهی»؛ چارچوب نخبگانی «اعتراض» را نمی‌توان نادیده گرفت که در مسیر کاستن آسیب‎ها و تقویت جنبه سازندگی و اصلاح اجتماعی ضروری است؛ البته فضای سوء استفاده از گفتمان اعتراض هم مورد اشکال و انتقاد است، تا چنین ...

منشأ معرفتی در کنشگری نخبگان
5 - آذر - 1401
منشأ معرفتی در کنشگری نخبگان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ واکنش اجتماعی به حوادث و رویدادهای اجتماعی در جامعه از منظر شناختی، لایه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها و مراتب مختلفی دارد، در یک مرتبه نازل و سطحی، واکنش اجتماعی صرفاً نوعی واکنش احساسی است که در مراتب ضعیف آگاهی ...

پیاده‌روی اربعین و اجتماع نوین اسلامی
21 - شهریور - 1401
پیاده‌روی اربعین و اجتماع نوین اسلامی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ پیاده‎روی اربعین، پدیده‎ای است که خبر از شکل‎گیری جامعه نوین اسلامی می‎دهد. زائر این طریق، با قدم نهادن در این مسیر، پا به اجتماعی که می‎گذارد که تعاملات و ارتباطات اجتماعی در آن متفاوت از ...

فقدان محتوا و ابتذال در مناسک عاشورایی
17 - شهریور - 1401
فقدان محتوا و ابتذال در مناسک عاشورایی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در یک نگاه کلی، از جمله خاستگاه‎های اصلی ابتذال در مناسک عاشورایی، فقدان محتوا است. فقدان محتوا، ناشی از محصور کردن ماجرای عاشورا در نگاه تاریخی است. محدودیت‌های حاکم بر این نگاه، عزادار را -برای ...

چالش اصلی الاهیات با فناوری
30 - خرداد - 1401
فاعلیت انسان در نسبت با طبیعت چیست؟
چالش اصلی الاهیات با فناوری

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در نگاه کلی، چالش اصلی الاهیات با فناوری، به فاعلیت انسان در نسبت با طبیعت بازگشت می‌کند. این ارتباط بر اساس اصل تسخیر قابل تبیین است و با تأملی مشخص می‌شود که راه یافتن شرک ...

جایگاه عقل کاشف در تفسیر المیزان
20 - اردیبهشت - 1401
عقل حاکم است یا کاشف؟
جایگاه عقل کاشف در تفسیر المیزان

«پادشاهی را فرض کنید که در قلمرو خود، هر آنچه که حکم می‌کند همان می‌شود. او استقلال و اختیار مطلق دارد و چیزی مانعی برای حکم او نیست.» فرض فوق، دیدگاهی است که می‌توان آن را به عنوان یکی از گرایش‌های ...