محمدتقی اسلامی

شاخصه‌‌های اندیشه شهید مطهری
12 - اردیبهشت - 1401
دکتر اسلامی در گفتگو با فکرت بیان کرد؛
شاخصه‌‌های اندیشه شهید مطهری

دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، فرصت خوبی است برای اهل علم و فکر تا به ابعاد و ویژگی‌های شخصیت آن استاد شهید بپردازند. به همین منظور و برای واشکافی شخصیت فکری و اجتماعی ایشان، «فکرت، رسانه اندیشه و ...