محمدتقی موسوی کراماتی | فکرت

نسبت هیئت با سیاست
۱۵ - شهریور - ۱۴۰۱
بازنگاهی معناشناسانه به هیأت سیاسی؛
نسبت هیئت با سیاست

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در میان بخش زیادی از جامعه، مفهوم سیاست از بار معنایی منفی برخوردار است. این مسئله واقعیتی است که هر ناظری یه صورت میدانی به سهولت آن را حس خواهد کرد. در نتیجه هر مضافی ...

شناخت معیار عینی ارزیابی فعالیت‌‌های فرهنگی در مکتب اسلام
۱۹ - خرداد - ۱۴۰۱
شناخت معیار عینی ارزیابی فعالیت‌‌های فرهنگی در مکتب اسلام

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در کنش‌‌های فرهنگی عمدتاً ارزیابی‌های دقیق انجام نمی‌‌گیرد بدین روی به صورت مشخص و شفاف فاصله فعالیت با غایت و نتیجه چندان واضح و روشن نیست که در پی آن راهبردهای هوشمندانه در مسیر نیل ...

آسیب‌‌شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب
۱۷ - خرداد - ۱۴۰۱
آسیب‌‌شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ فرهنگ از مهمترین ارکان هویت‌بخش حیات یک جامعه اسلامی به شمار می‌‌رود آن‌سان که تعیین مرگ‌وزندگی یک جامعه دینی و سقوط و عروج آن در اتحاد یا انقطاع از هویت فرهنگی معنا می‌‌شود. امام خمینی ...

ناشناختگی سرشت وحی و تبیین رویکردهای معرفت‌‌شناسانه از آن
۲۶ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
ناشناختگی سرشت وحی و تبیین رویکردهای معرفت‌‌شناسانه از آن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ از دیرباز صاحبان اندیشه‌‌های مختلف بر آن بوده‌‌اند تا پرده از سیمای چیستی و ناشناختگی سرشت وحی فرود آرند. دانش فلسفه، عرفان و رویکردهای نوپدید معاصر هر یک از ظن خود کوشیده‌‌اند بر بنیاد جهان ...

منشور فطری رفتار منتظرانه در تشیع
۲۴ - اسفند - ۱۴۰۰
شناخت آثار موعودگرایی در رفتار فطری بشر (بخش سوم)
منشور فطری رفتار منتظرانه در تشیع

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ مکتب تشیع رفتار فطری موعودگرایانه را به کمال خود رسانده زیرا به صورت عینی به این مسئله پرداخته است. تشیع هم در مسئله حکومت جهانی و هم در مسئله بروز رفتارهای همسو با این مطالبه ...

واکنش ادیان و مکاتب به میل فطری موعودگرایی
۲۳ - اسفند - ۱۴۰۰
شناخت آثار موعودگرایی در رفتار فطری بشر (بخش دوم)
واکنش ادیان و مکاتب به میل فطری موعودگرایی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ پس از اثبات فطری‌بودن باور به مهدویت، باید وجود خارجی نیز برای آن جُست. چون وجود چنین میل و خواسته‌‌ای ضرورتاً نشانه‌‌ای است بر وجوب وجود بیرونی این باور، در غیر این صورت وجود چنین ...

واکاوی موعودگرایی فطری و نسبت آن با دین
۲۲ - اسفند - ۱۴۰۰
شناخت آثار موعودگرایی در رفتار فطری بشر (بخش اول)
واکاوی موعودگرایی فطری و نسبت آن با دین

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ فطریات در دو محور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌‌گیرند؛ نخست در مقام شناخت و سپس در مقام گرایش. در مقام شناخت، آرای متنوع و گوناگونی وجود دارد اما آنچه ناظر به بخش و موضوع مذکور ...

تبیین مبانی و اهداف دشمن شناسی
۲۰ - دی - ۱۴۰۰
از دیدگاه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب تشریح شد؛
تبیین مبانی و اهداف دشمن شناسی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ دشمن‌شناسی از موضوعات مهم، بنیادین و ثابتی است که در معارف دینی به‌صورت گسترده از آن سخن رفته است. معارف قرآنی، آموزه‌‌های اهل بیت، کلام امام خمینی و گفتارهای آیت‌الله خامنه‌‌ای بنابر اهمیت این مسئله، ...

هویت شناختی زن ایرانی و تاثیر آن در راه حل بدحجابی
۱۶ - آذر - ۱۴۰۰
هویت شناختی زن ایرانی و تاثیر آن در راه حل بدحجابی

بی­‌ گمان حجاب از مسائل مهم اسلامی است که با چالشی سازش ناپذیر در برابر عناصر فرهنگ لذت­گرایی و خودنمایی جنون آمیز مدرنیسم، به دنبال ماندگاری و کنشگری پویا و فعال در هویت بخشی فردی و اجتماعی به انسان امروز ...

باطن قرآن در اندیشه علامه طباطبایی
۲۵ - آبان - ۱۴۰۰
باطن قرآن در اندیشه علامه طباطبایی

ارزشِ شناخت ماهيت وجود باطني قرآن و درک صحيح از ضوابط حاکم بر ساختار آن و همچنين عمومي يا خصوصي بودن فهم دريافت‌هاي باطن قرآن، مساوي باشناخت دقيق و معرفت کامل از گستره‌ قرآن است. چرا که شناخت حقيقيت وجودی ...