محمدتقی موسوی کراماتی

بازگشت به جهان فرهنگی مسجد؛ راه برون‌رفت از آسیب‌های اجتماعی
3 - فروردین - 1402
بازگشت به جهان فرهنگی مسجد؛ راه برون‌رفت از آسیب‌های اجتماعی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در گذشته با ارائه موضوعی با عنوان «آسیب شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌های فرهنگی پس از انقلاب» از این مسئله سخن رفت که معضل بزرگ فعالیت‌های فرهنگی پسا انقلاب، معلول رویکرد تبلیغاتی و بیرونی بودن ...

نقدی بر نمادپردازی‌‌ نامتوازن در فيلم سقوط
1 - اسفند - 1401
نقدی بر نمادپردازی‌‌ نامتوازن در فيلم سقوط

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ چنین به نظر می‌‌آید که فیلم سقوط اثری فاخر در عرصه فیلمسازی درباره موضوع داعش باشد. داستانی  که روند تهییج‌‌آور آن، بیینده را عمیقاً در لحظه‌لحظه فیلم با خود به دل درگیری‌‌ها و ترس‌‌ها و ...

جنگ ذهنی علیه انقلاب؛ پنهان و پیچیده
26 - دی - 1401
جنگ ذهنی علیه انقلاب؛ پنهان و پیچیده

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ جنگ پنهان و نفاق‌‌آمیز و نقاب‌‌دار، علیه انقلاب اسلامی و مبانی و ارکان آن از سوی رسانه‌‌های معاند با روش‌های متفاوت، پیچیده، تابدار و در عین حال نادیدنی، به شدت فعال و در حرکت است. یکی ...

از فتنه زنانه تا فتنه سایبرنتیک
17 - دی - 1401
از فتنه زنانه تا فتنه سایبرنتیک

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ درد، بیماری نیست استغاثه سلامتی است؛ درد، نه خطر که اعلان هشدار بلند وقوع تهدیدی است که هنوز جرأت وخیم شدن نیافته است؛ چون درد هست پس سلامتی هم هست و از آن سوی مرزهای ...

هستی‌شناختی فضای مجازی و چگونگی تعامل با آن
20 - مهر - 1401
هستی‌شناختی فضای مجازی و چگونگی تعامل با آن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ فلسفه تاريخ، ميدان تاخت‌و‌تاز بازيگری‌‌های حوادث زودگذر تاريخی نيست که ذيل احاطه آن، پديده‌‌های‌‌ تاريخی بی‌چون‌و‌چرا جا‌به‌جا شوند که جزئی جای جزئی نشيند و فردی آيد و فردی رَود و قدرتی سر گذارد و قدرتی ...

نسبت هيئت با سياست
15 - شهریور - 1401
بازنگاهی معناشناسانه به هیأت سیاسی؛
نسبت هيئت با سياست

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در میان بخش زیادی از جامعه، مفهوم سیاست از بار معنایی منفی برخوردار است. این مسئله واقعیتی است که هر ناظری یه صورت میدانی به سهولت آن را حس خواهد کرد. در نتیجه هر مضافی ...

شناخت معيار عينی ارزيابی فعاليت‌‌های فرهنگی در مکتب اسلام
19 - خرداد - 1401
شناخت معيار عينی ارزيابی فعاليت‌‌های فرهنگی در مکتب اسلام

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در کنش‌‌های فرهنگی عمدتاً ارزیابی‌های دقیق انجام نمی‌‌گیرد بدین روی به صورت مشخص و شفاف فاصله فعالیت با غایت و نتیجه چندان واضح و روشن نیست که در پی آن راهبردهای هوشمندانه در مسیر نیل ...

آسيب‌‌شناسی رويکرد تبليغاتی در فعاليت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب
17 - خرداد - 1401
آسيب‌‌شناسی رويکرد تبليغاتی در فعاليت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ فرهنگ از مهمترین ارکان هویت‌بخش حیات یک جامعه اسلامی به شمار می‌‌رود آن‌سان که تعیین مرگ‌وزندگی یک جامعه دینی و سقوط و عروج آن در اتحاد یا انقطاع از هویت فرهنگی معنا می‌‌شود. امام خمینی ...

ناشناختگی سرشت وحی و تبيين رويکردهای معرفت‌‌شناسانه از آن
26 - اردیبهشت - 1401
ناشناختگی سرشت وحی و تبيين رويکردهای معرفت‌‌شناسانه از آن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ از دیرباز صاحبان اندیشه‌‌های مختلف بر آن بوده‌‌اند تا پرده از سیمای چیستی و ناشناختگی سرشت وحی فرود آرند. دانش فلسفه، عرفان و رویکردهای نوپدید معاصر هر یک از ظن خود کوشیده‌‌اند بر بنیاد جهان ...

منشور فطری رفتار منتظرانه در تشیع
24 - اسفند - 1400
شناخت آثار موعودگرایی در رفتار فطری بشر (بخش سوم)
منشور فطری رفتار منتظرانه در تشیع

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ مکتب تشیع رفتار فطری موعودگرایانه را به کمال خود رسانده زیرا به صورت عینی به این مسئله پرداخته است. تشیع هم در مسئله حکومت جهانی و هم در مسئله بروز رفتارهای همسو با این مطالبه ...