محمدجواد پاشایی

حجاب معاصرت نگذاشت علامه حسن‌زاده را آن‌طور که باید بشناسیم
4 - مهر - 1401
در گفتگو با استادیار فلسفه دانشگاه شاهد؛
حجاب معاصرت نگذاشت علامه حسن‌زاده را آن‌طور که باید بشناسیم

سوم مهر ماه، اولین سالروز ارتحال عارف و فیلسوف بزرگ جهان اسلام حضرت علامه حسن حسن‌زاده آملی است. شخصیتی کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر که در علوم مختلف اسلامی از قبیل علوم عقلی و نقلی و دانش‌های دیگر چون ریاضیات، کیهان، ...